SMyhome Store
02. Commune - Tủ  , Kệ Trang Trí - 22A

02. Commune - Tủ , Kệ Trang Trí - 22A

Kích thước: 185 x 40 x 46

2.970.000đ

02. Charlie - Tủ 01 Ngăn - 17

02. Charlie - Tủ 01 Ngăn - 17

Kích thước: 47 x 44 x 61

1.070.000đ

02. Bayside + White Wash - Tủ 04 Ngăn  - 118

02. Bayside + White Wash - Tủ 04 Ngăn - 118

Kích thước: 92 x 46 x 85

2.770.000đ

03. Westelm - Khung Kính - Màu Nâu  - 228

03. Westelm - Khung Kính - Màu Nâu - 228

Kích thước: 79 x 6 x 79

1.770.000đ

03. Florian - Tủ , Kệ Trang Trí - 194

03. Florian - Tủ , Kệ Trang Trí - 194

Kích thước: 102 x 51 x 117

3.970.000đ

04. Ken Fulk - Kệ Kính Trang Trí - 223

04. Ken Fulk - Kệ Kính Trang Trí - 223

Kích thước: 112 x 52 x 197

4.170.000đ

04. Wrigthwood - Giường Twin - 60

04. Wrigthwood - Giường Twin - 60

Kích thước: 210 x 112 x 108

2.670.000đ

04. Wrigthwood -  Tủ 09 Ngăn - 56

04. Wrigthwood - Tủ 09 Ngăn - 56

Kích thước: 151 x 48 x 85

4.570.000đ

04. Wrigthwood -  Tủ 03 Ngăn - 57

04. Wrigthwood - Tủ 03 Ngăn - 57

Kích thước: 95 x 48 x 85

2.870.000đ

04. Wrigthwood -  Tủ 01 Ngăn - 58

04. Wrigthwood - Tủ 01 Ngăn - 58

Kích thước: 55 x 40 x 58

1.270.000đ

Bella Esprit 45192 - Màu Vàng Gỗ

Bella Esprit 45192 - Màu Vàng Gỗ

Kích thước: 255 x 150 x 183

6.370.000đ

Bella Esprit 45192 - Màu Trắng

Bella Esprit 45192 - Màu Trắng

Kích thước: 255 x 150 x 183

6.470.000đ

Bella 45128 - Màu Trắng

Bella 45128 - Màu Trắng

Kích thước: 142 x 205 x 177

3.970.000đ

Bella 45128 - Eps - Nâu Đen

Bella 45128 - Eps - Nâu Đen

Kích thước: 142 x 205 x 177

3.870.000đ

Bella - 45127 ( Honney ) - Màu Vàng Gỗ

Bella - 45127 ( Honney ) - Màu Vàng Gỗ

Kích thước: 113 x 216 x 161

3.070.000đ

Acme - 03 Tầng - Màu Trắng

Acme - 03 Tầng - Màu Trắng

Kích thước: 110 x 254 x 165

5.870.000đ

Acme - 03 Tầng - Màu Nâu

Acme - 03 Tầng - Màu Nâu

Kích thước: 110 x 254 x 165

5.770.000đ

04. Hover Desk - Bàn Học - 91+99

04. Hover Desk - Bàn Học - 91+99

Kích thước: 122 x 62 x 92

2.270.000đ

04. Canopy - Giường Full Bed - 08

04. Canopy - Giường Full Bed - 08

Kích thước: 204 x 146 x 204

4.570.000đ

04. Play Table - Bàn Giải Trí - 206

04. Play Table - Bàn Giải Trí - 206

Kích thước: 80 x 80 x 40

2.870.000đ

04. Concrete - Tủ Trang Trí - 72

04. Concrete - Tủ Trang Trí - 72

Kích thước: 150 x 51 x 62

4.870.000đ

04. Brighton - Giường King Bed - 221

04. Brighton - Giường King Bed - 221

Kích thước: 227 x 209 x 138

5.270.000đ

04. Arch - Giường Twin Bed - 96

04. Arch - Giường Twin Bed - 96

Kích thước: 201 x 107 x 125

3.270.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 07 NGĂN

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 07 NGĂN

Kích thước: 125 x 42 x 78

3.170.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 05 NGĂN

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 05 NGĂN

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.970.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 03 NGĂN

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 03 NGĂN

Kích thước: 46 x 40 x 60

1.270.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 03 CÁNH + 03 NGĂN

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : TỦ 03 CÁNH + 03 NGĂN

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.370.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 3 CÁNH + 3 NGĂN

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 3 CÁNH + 3 NGĂN

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.270.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TI VI - CÁNH KÍNH - 1M5

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TI VI - CÁNH KÍNH - 1M5

Kích thước: 150 x 45 x 50

2.670.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TI VI - CÁNH KÍNH - 1M2

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TI VI - CÁNH KÍNH - 1M2

Kích thước: 120 x 45 x 50

2.170.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 07 NGĂN

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 07 NGĂN

Kích thước: 125 x 42 x 78

2.970.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 05 NGĂN

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 05 NGĂN

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.770.000đ

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 03 NGĂN

GỖ SỒI - HỞ CHÂN : TỦ 03 NGĂN

Kích thước: 48 x 40 x 57

1.170.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 05 Tầng - 90 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 05 Tầng - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 190

3.270.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 04 Tầng - 60 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 04 Tầng - 60 cm

Kích thước: 60 x 40 x 190

2.570.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 03 Tầng - 90 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Kệ Sách 03 Tầng - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 100

2.370.000đ

Gỗ Sồi 08 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Màu Nâu )

Gỗ Sồi 08 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Màu Nâu )

Kích thước: 100 x 42 x 85

2.970.000đ

Gỗ Sồi 08 - Trọn Bộ Bàn Trang Điểm

Gỗ Sồi 08 - Trọn Bộ Bàn Trang Điểm

Kích thước: 125 x 44 x 130

4.170.000đ

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Bàn Trang Điểm

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Bàn Trang Điểm

Kích thước: 125 x 42 x 130

4.170.000đ

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 02

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 02

Kích thước: 160 x 200 x 0

19.070.000đ

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 01

Gỗ Sồi 07 - Trọn Bộ Phòng Ngủ - 01

Kích thước: 160 x 200 x 0

19.070.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 06 Ngăn Kéo - Walnut

Gỗ Sồi 09 - Tủ 06 Ngăn Kéo - Walnut

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.170.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 05 Ngăn Kéo - Walnut

Gỗ Sồi 09 - Tủ 05 Ngăn Kéo - Walnut

Kích thước: 80 x 40 x 120

2.970.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 03 Ngăn Kéo - Walnut

Gỗ Sồi 09 - Tủ 03 Ngăn Kéo - Walnut

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.170.000đ

Gỗ Sồi 09 - Tủ 02 Ngăn Kéo - Walnut

Gỗ Sồi 09 - Tủ 02 Ngăn Kéo - Walnut

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.270.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 05 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 05 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 80 x 40 x 120

3.070.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.270.000đ

Gỗ Sồi 05 - Tủ 02 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Gỗ Sồi 05 - Tủ 02 Ngăn Kéo ( Nâu + Trắng )

Kích thước: 60 x 40 x 50

1.370.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Tự Nhiên )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.170.000đ

Gỗ Sồi 02 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi 02 - Tủ 03 Ngăn Kéo ( Tự Nhiên )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.170.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 06 Ngăn Kéo ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 120 x 40 x 76

3.270.000đ

Gỗ Sồi 01 - Tủ 03 Ngăn kéo ( Vàng + Trắng )

Gỗ Sồi 01 - Tủ 03 Ngăn kéo ( Vàng + Trắng )

Kích thước: 77 x 40 x 76

2.270.000đ

04. Lindley - Kệ TiVi Trang Trí - 104

04. Lindley - Kệ TiVi Trang Trí - 104

Kích thước: 185 x 51 x 76

3.770.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.