SMyhome Store
Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn

Kích thước: 85 x 40 x 100

2.770.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Ngăn + 3 Cánh

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 3 Ngăn + 3 Cánh

Kích thước: 139 x 47 x 86

3.270.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Tủ , Kệ Ti Vi - 120cm

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Tủ , Kệ Ti Vi - 120cm

Kích thước: 120 x 45 x 50

2.270.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Bàn + Ghế + Kính Xoay

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Bàn + Ghế + Kính Xoay

Kích thước: 115 x 44 x 150

3.870.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu Trang Trí - 120 Cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu Trang Trí - 120 Cm

Kích thước: 120 x 40 x 75

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu 180 Cm + Kính 120cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Rượu 180 Cm + Kính 120cm

Kích thước: 180 x 40 x 170

4.740.000đ

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Xanh Lavy

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Xanh Lavy

Kích thước: 113 x 216 x 161

3.070.000đ

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Xanh Lavy

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Xanh Lavy

Kích thước: 113 x 216 x 161

3.070.000đ

Bella 45165 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng

Bella 45165 - Giường 3 Tầng - Màu Trắng

Kích thước: 110 x 250 x 159

5.870.000đ

Bella 45165 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu

Bella 45165 - Giường 3 Tầng - Màu Nâu

Kích thước: 110 x 250 x 159

5.770.000đ

Bella 45092 - Giường 2 Tầng Kéo - Vàng Gỗ

Bella 45092 - Giường 2 Tầng Kéo - Vàng Gỗ

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.770.000đ

Bella 45092 - Giường 2 Tầng Kéo - Màu Trắng

Bella 45092 - Giường 2 Tầng Kéo - Màu Trắng

Kích thước: 210 x 110 x 113

3.770.000đ

CM 996 - Giường 03 Tầng - Màu Trắng

CM 996 - Giường 03 Tầng - Màu Trắng

Kích thước: 210 x 110 x 169

5.770.000đ

CM 996 - Giường 03 Tầng - Màu Nâu

CM 996 - Giường 03 Tầng - Màu Nâu

Kích thước: 210 x 110 x 169

5.570.000đ

03. Archer - Tủ Đầu Giường - 160

03. Archer - Tủ Đầu Giường - 160

Kích thước: 59 x 48 x 69

1.170.000đ

03. Archer - Giường Full Bed - 158

03. Archer - Giường Full Bed - 158

Kích thước: 202 x 145 x 129

3.570.000đ

01. Eastwood - Tủ Ngăn 06 Ngăn - 145

01. Eastwood - Tủ Ngăn 06 Ngăn - 145

Kích thước: 116 x 53 x 88

2.670.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Sách 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Kệ Sách 4 Tầng + 2 Ngăn - 90 cm

Kích thước: 90 x 40 x 180

2.870.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Tủ , Kệ Sách 4 Tầng + 2 Ngăn - 90cm
01. Collin - Tủ 01 Ngăn - 147 ( Vàng Gỗ )

01. Collin - Tủ 01 Ngăn - 147 ( Vàng Gỗ )

Kích thước: 61 x 48 x 71

1.470.000đ

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Tủ 2 Cánh 2 Ngăn + Tủ 01 Ngăn

GỖ SỒI - KÍN CHÂN : Tủ 2 Cánh 2 Ngăn + Tủ 01 Ngăn

Kích thước: 150 x 46 x 80

3.440.000đ

Gỗ Sồi 05 - Trọn Bộ - Phòng Ngủ 01

Gỗ Sồi 05 - Trọn Bộ - Phòng Ngủ 01

Kích thước: 0 x 0 x 0

7.810.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn học , Bàn làm Việc - 120 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn học , Bàn làm Việc - 120 cm

Kích thước: 120 x 45 x 76

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 08

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 08

Kích thước: 320 x 44 x 180

10.080.000đ

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 07

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 07

Kích thước: 320 x 44 x 180

9.250.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn+ Kính 80 x 120 cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 7 Ngăn+ Kính 80 x 120 cm

Kích thước: 125 x 42 x 160

4.240.000đ

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn , 2 Cánh + Kính 90cm

Gỗ Sồi - Hở Chân : Tủ 5 Ngăn , 2 Cánh + Kính 90cm

Kích thước: 139 x 47 x 200

4.240.000đ

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn Học , Bàn Làm Việc - 120 cm

Gỗ Sồi - Chân Z : Bàn Học , Bàn Làm Việc - 120 cm

Kích thước: 120 x 45 x 76

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 07 Ngăn + Kính 70 x 90 ( Bản Đồng )
Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 18

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 18

Kích thước: 0 x 0 x 0

6.650.000đ

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 17

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 17

Kích thước: 0 x 0 x 0

7.720.000đ

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 16

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 16

Kích thước: 0 x 0 x 0

7.990.000đ

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 15

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 15

Kích thước: 0 x 0 x 0

6.450.000đ

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 14

Gỗ Sồi - Chunky - Trọn Bộ Bàn Ăn 14

Kích thước: 120 x 80 x 76

4.340.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Vuông 90cm + 02 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Vuông 90cm + 02 Ghế ( 5 Nan - Nệm )

Kích thước: 90 x 90 x 78

3.710.000đ

Gỗ Sồi - Bàn Ăn 140 cm + 04 Ghế ( Nan X - Nệm )

Gỗ Sồi - Bàn Ăn 140 cm + 04 Ghế ( Nan X - Nệm )

Kích thước: 140 x 80 x 78

5.350.000đ

Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh Suốt - Panel - 1m05 - Walnut

Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh Suốt - Panel - 1m05 - Walnut

Kích thước: 105 x 60 x 200

4.970.000đ

Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh Suốt - Lá Sách - 1m05 - Walnut

Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh Suốt - Lá Sách - 1m05 - Walnut

Kích thước: 105 x 60 x 200

5.170.000đ

Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh , 3 Ngăn Trái - Panel - 1m05 - Walnut
Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh , 3 Ngăn Trái - Lá Sách - 1m05 - Walnut
Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh , 3 Ngăn Phải - Panel - 1m05 - Walnut
Gỗ Sồi - Tủ Áo 2 Cánh , 3 Ngăn Phải - Lá Sách - 1m05 - Walnut
CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Vàng Gỗ

CM 125 - Giường 02 Tầng - Màu Vàng Gỗ

Kích thước: 113 x 216 x 161

3.070.000đ

Giường Cũi Đa Chức Năng - QC 26

Giường Cũi Đa Chức Năng - QC 26

Kích thước: 154 x 81 x 125

2.270.000đ

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 05

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 05

Kích thước: 300 x 44 x 180

8.310.000đ

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 04

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 04

Kích thước: 115 x 44 x 78

3.440.000đ

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 03

Gỗ Sồi - Trọn Bộ Phòng - Làm Việc 03

Kích thước: 135 x 60 x 80

4.040.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 07 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 07 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Kích thước: 130 x 42 x 80

3.370.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 05 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 05 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Kích thước: 85 x 42 x 100

2.970.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 02 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Gỗ Sồi - Chunky : Tủ 02 Ngăn Kéo ( Bản Đồng )

Kích thước: 50 x 42 x 57

1.270.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Bàn Trang Điểm 02 ( Bản Gỗ )

Gỗ Sồi - Chunky : Bàn Trang Điểm 02 ( Bản Gỗ )

Kích thước: 120 x 47 x 140

4.070.000đ

Gỗ Sồi - Chunky : Bàn Trang Điểm 01( Bản Đồng)

Gỗ Sồi - Chunky : Bàn Trang Điểm 01( Bản Đồng)

Kích thước: 120 x 47 x 160

4.370.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy -  Bàn Sofa 02 Tầng ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi - ChunKy - Bàn Sofa 02 Tầng ( Tự Nhiên )

Kích thước: 117 x 66 x 40

2.670.000đ

Gỗ Sồi - ChunKy -  Bàn Sofa 01 Tầng ( Tự Nhiên )

Gỗ Sồi - ChunKy - Bàn Sofa 01 Tầng ( Tự Nhiên )

Kích thước: 117 x 66 x 40

2.370.000đ

 
Giao hàng miễn phí
Với đơn hàng trị giá trên 10 triệu đồng, công ty hỗ trợ vận chuyển tận nơi trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Với đơn hàng thấp hơn hoặc giao hàng ngoài thành phó, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên để được hỗ trợ tốt nhất.
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Các sản phẩm do SMyhome cung cấp đều có các tài liệu hướng dẫn kỷ thuật, quy trình lắp đặt cụ thể và rõ ràng. Công ty cũng hỗ trợ lắp đặt tận nơi miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu trở lên trong phạm vi nội thành Hồ Chí Minh. Quý khách ở xa có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi để được hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ có phí khi cần.
 
Đổi trả hàng trong ngày đầu
Trong vòng 24h từ khi nhận sản phẩm, khách hàng thông báo ngay cho công ty khi phát hiện sản phẩm bị lỗi hoặc chưa hài lòng để được đổi sản phẩm khác. Xem thêm tại quy định đổi trả để biết thêm chi tiết.